Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 25/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ. 57775
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 74 – 76), σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2020
  2. Τεχνικό πρόγραμμα 2020

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη ημέρα, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, στον ίδιο χώρο.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κυριακόπουλος Γεώργιος