Οι αποφάσεις της 25ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018

ΑΠΟΦ.-190-5η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΕΧ. ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-191-ΤΡΟΠ.103-2018ΑΠΟΦ.ΔΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΑΝΑΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΕΓΚ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦ.-192-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-193-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ.ΣΥΝΤ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜ.ΠΑΡΚΟ ΑΘΛ.&ΑΝΑΨ._pdf

ΑΠΟΦ.-194-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο1 & Νο2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.Π.Σ.ΣΩΚΡΑΤΟΣ 131

ΑΠΟΦ.-195-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ Π.Σ. ΤΟΥ Ν.Π._pdf

ΑΠΟΦ.-196-ΤΡΟΠ. ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.196-2018 ΑΠΟΦ.ΔΣ- ΛΑΜΠΗ-ΖΑΚΧΑΙΟΥ

ΑΠΟΦ.-197-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ