Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2018

ΑΠΟΦ.-177-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΦ.-178-ΤΡΟΠΟΠ. ΣΤΟΧΟΘ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574-5.7.2018

ΑΠΟΦ.-179-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ

ΑΠΟΦ.-180-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΣΧ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. ΕΙΔ.ΚΑΘΑΡ.& ΕΥΠΡΕΠ.& ΑΠΟΣΤ.ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΤΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΠΟΦ.-181-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΑΞΙΟΛ.& ΕΝΣΤ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜ. ΚΑΛΥΜ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ._pdf

ΑΠΟΦ.-182-ΈΓΚΡ.ΕΚΔ.ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΟΕ-ΛΟΓΙΣΤ.ΤΑΚΤ.ΣΕ ΛΟΓΑΡ. ΤΟΥ Ν.Π._pdf

ΑΠΟΦ.-183-ΈΓΚΡ. ΥΛΟΠ.ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Π.Σ. ΤΟΥΝ.Π._pdf

ΑΠΟΦ.-184-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΡΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ

ΑΠΟΦ.-185-ΈΓΚΡ.ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒ.ΕΛΛΙΜ.-ΝΑΟΕΦ

ΑΠΟΦ.-186-ΈΓΚΡ.ΣΥΜΒ.ΕΛΛΙΜ.-ΝΟΤΚ

ΑΠΟΦ.-187-ΈΓΚΡ.ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒ.ΕΛΛΙΜ.-ΣΕΑΝΑΤΚ

ΑΠΟΦ.-188-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΨΗΦΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΔΑΠ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΠΑΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ

ΑΠΟΦ.-189-ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΔΑΠ