Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 4/10/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ. πρωτ. : -6865 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός […]

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 4/10/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. : -6864 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 – (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/23-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 27/9/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ. : -6651 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο : Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος : Ι.Μελιγκώνη Τηλέφωνο : 210 9598555 (εσωτ.2 → 3) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα, 26/7/2022 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. : – 5304- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Μ. Φιλιπποπούλου Τηλέφωνο: 210 9565618 (εσωτ.4 → 3) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. […]

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρ. πλατφόρμας kallithea.e-meeting.gr), τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 & ώρα 11:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 17/06/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ. -3890- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣa Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 Κυρίες / οι, Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-3068- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Την 76η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο […]

Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος” η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 & ώρα 12:00 – 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 06/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-2863 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-) Κυρίες / οι, Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 08/04/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ.-2348- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-) Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Την 75η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 04/03/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1395- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ “ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)   Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Την 75η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο […]

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 11/02/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ.-875- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)   Κυρίες / οι, Λαμβάνοντας υπόψη: Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021). Την 73η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο […]