Πίνακες αποτελεσμάτων για την πρόσληψη συνεργάτη με αντίτιμο για το Εργαστήρι Φωτογραφίας του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων Δήμου Καλλιθέας

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριών (3) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα: 07/11/23 Αρ. Πρτ.: 440/23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9530161 e-mail: depka@otenet.gr   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. Σ.Ο.Χ. 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΙΘΕΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Καλλιθέας, προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 29ου Νηπιαγωγείου του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΝΘΔΩΕΚ-ΠΙ1 Καλλιθέα 24/10/2023 Αρ. πρωτ. 51760/30-10-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο) από το Δήμο μας, για κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 29ου […]

Προκήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”», προκειμένου να στεγασθεί αθλητικό κέντρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 1/11/2023 Αριθ.πρωτ.: -5943- EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Αυτ.Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Ο.Π.Α.Α. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Γίνεται φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου έως 350 τ.μ. (ενιαίο η μη) με επιπλέον τουλάχιστον […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 31/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 52235 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α) η ανάδειξη αναδόχου «δαπάνη με τίτλο: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”» (εργασία περισυλλογής και διαχείρισης με περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια απορριματοδεκτών Καδών 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 31/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 52066 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 349.804,00 ευρώ με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια απορριματοδεκτών Καδών 2023» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 31/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 52070 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.658,60 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 27/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 51665 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.846.200,00 ευρώ με ΦΠΑ, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δύο ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 19/10/2023 Αρ. Πρωτ. 50122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Α. Περγαντή Τηλέφωνο: 213-20.70.410 E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2023»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 18/10/2023 Αριθ. Πρωτ.: 49840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 153.869,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους […]