Τελικοί Πίνακες Κατάταξης-Μοριοδότησης & Επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5ΩΡΗΣ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης-Μοριοδότησης, Επιτυχόντων & Απορριπτέων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (3ΩΡΗΣ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 3ΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (5ΩΡΗΣ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5ΩΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 3ΩΡΗΣ ΚΑΙ 5ΩΡΗΣ

Ανακοίνωση – Προκήρυξη για τη σύναψη Συμβάσεων εργασίας Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έναντι αντιτίμου για τα Τμήματα Ωδείου & Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 21/08/2023 Αρ. Πρωτ. 38274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες:Α. Περγαντή Τηλέφωνο: 213-20.70.410 E-mail: argiro.pergandi@kallithea.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση για […]