Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_20.02.2018  

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 29/01/2018 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_29.01.2018

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_24.11.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/11/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_07.11.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_12.10.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_26.09.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 25/07/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_25.07.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_25.04.2017

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/03/2017 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_28.03.2017