Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 03/04/2018 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_03.04.2018