Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/11/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_07.11.2022

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/09/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_21.09.2022

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_28.06.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_28.04.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 05/04/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_05.04.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 09/03/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_09.03.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 03/12/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_03.12.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_21.10.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/07/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_22.07.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_13.10.2020