Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2023 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_24.11.2023

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2023 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_25.10.2023

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/07/2023 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_21.07.2023

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 15/03/2023 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_15.03.2023

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 02/03/2023 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_02.03.2023

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_08.12.2022

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/11/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_07.11.2022

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/09/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_21.09.2022

Το θέμα που συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2022 και η απόφαση που ελήφθη

  apofash_epz_28.06.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_28.04.2022