Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/10/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_07.10.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_28.08.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_23.07.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_12.06.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 16/04/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_16.04.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 13/03/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_13.03.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_20.02.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_30.11.2018

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2018 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_18.09.2018