Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_21.10.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/07/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_22.07.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_13.10.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/09/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_22.09.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_14.02.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_02.12.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_01.11.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/10/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_07.10.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_28.08.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 23/07/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_23.07.2019