Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 05/04/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_05.04.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 09/03/2022 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_09.03.2022

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 03/12/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_03.12.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_21.10.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/07/2021 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_22.07.2021

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 13/10/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_13.10.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 22/09/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_22.09.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 14/02/2020 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_14.02.2020

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_02.12.2019

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

  apofaseis_epz_01.11.2019