Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 01/03/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 55: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 3η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/2/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 43: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 14/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 24: Εξειδίκευση πίστωσης για αμοιβή επιτροπών πτυχιακών εξετάσεων σχολών πιάνου και κιθάρας […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 01/02/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 1: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 46η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 29/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 46η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 626: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 45η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 22/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 45η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 598: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 44η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 15/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 44η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 575: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 43η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 7/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 43η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 556: Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου bazaar σε συνεργασία με το […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 42η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 01/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 42η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 539: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών στα πλαίσια […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 24/11/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 41η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 24/11/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 518: 8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022 Απόφαση Νο […]