Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 31η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 23/10/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 31η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 408: 9η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023 Απόφαση Νο […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 30η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 19/10/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 30η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 398: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 29η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 11/10/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 29η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 10/10/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 386: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 29/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 384: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 385: α) Έγκριση πρακτικού […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 27η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 25/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 27η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 358: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 19/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 18/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 355: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 356: Αποδοχή επιχορήγησης Γ΄ΔΟΣΗΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 6/9/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 25η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 5/9/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 349: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 25/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 24η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 25/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 334: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 8/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 331: Αποδοχή του κατεπείγοντος της πρόσκλησης Απόφαση Νο 332: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού […]

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 07/08/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π ε ρ ί λ η ψ η Στην Καλλιθέα σήμερα 8/8/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 22η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 7/8/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις: Απόφαση Νο 307: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ […]