ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020-2023

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2020 – 2023
Εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 141/2021 και 26/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλλιθέας 2020-2023 αποτελεί προϊόν πολύμηνης προσπάθειας, πολλών προσώπων και έχει ήδη υποστεί πολλαπλούς ελέγχους, διορθώσεις και βελτιώσεις, είναι δε πραγματικότητα εξαιτίας της ενεργής συμμετοχής όλων των υπηρεσιών, των αιρετών, των αντιδημάρχων και πρωτίστως του ίδιου του Δημάρχου, που χωρίς αυτήν την συμμετοχή όλων δεν θα μπορούσε να έχει αυτήν την έκταση και λεπτομέρεια.