Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 21/6/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                 Αρ. Πρωτ. 35587

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Διοικούσα Επιτροπή του 23ου ΤοΠ.Φ.Υ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Δωρεάν παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στη διασταύρωση των οδών Δόξης και Γρηγορίου Λαμπράκη στην Βορειοανατολική είσοδο του Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας, για τη διοργάνωση της Δράσης «Γιορτή των Παραγωγών» από το σύλλογο καταναλωτών Καλλιθέας – Η Αλληλεγγύη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Δαβάκη 11, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Χουσά Μαργίτσα του Ιωάννη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 87, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Μαρκοπούλου Ευανθία του Θωμά.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση της με αρ. 90/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9. Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Διαγραφή οφειλής από τον βεβαιωτικό κατάλογο προκειμένου να βεβαιωθεί στον πραγματικό υπόχρεο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

12. Υποβολή πρακτικού Νο 3/2018 Επιτροπής Κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και την διάθεση πίστωσης σχετικά με την υπ’ αρ. 65417/29-11-2017 αίτηση επιστροφής ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση διενέργειας προμήθειας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

16. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων προς τροποποίηση της με αριθμό 273/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ετήσια εκδήλωση της χορευτικής ομάδας (Ελληνικού Λαϊκού χορού – τμήματος ενηλίκων) στην πλατεία Δαβάκη 28/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Τροποποίηση της με αριθμό 331/2018 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας 2018 (περίοδος 2018-2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Αμοιβή επιτροπών Πτυχιακών εξετάσεων Πιάνου, Κιθάρας και Ειδικού Αρμονίας που θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και την διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Κύκλου Παιδικού Βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 30/8, 31/8 και 1/9/2018 στα πλαίσια της Αθήνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΟΙ.Κ.Α.Ν.Ο. ΕΠΕ για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων από τους δρόμους της πόλης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21. Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ), για την υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, με τίτλο «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» (πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068), ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑTA ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

22. Α)Εξέταση αιτήματος της Ειδικής Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, άλλως μισθωμένου ακινήτου του οποίου επιτρέπεται η παραχώρηση (τμήματος μισθωμένου ακινήτου του Δήμου που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 176 στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ και του οποίου την παραχώρηση επιτρέπει ο υπεκμισθωτής), Β) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν. 4389/2016, Γ) Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Σκοπευτηρίου αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

24. Ορθή επανάληψη της με αριθμ. 288/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

25. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) και 11/2017 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚ6) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος