Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 21/6/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                Αρ. Πρωτ. 35586

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος