Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2018

ΑΠΟΦ.-49-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦ.-50-ΈΓΚΡ.Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ.-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦ.-51-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΠΟΦ.-52-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΑΓΜΑΤ.-ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ._pdf

ΑΠΟΦ.-53-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ.-54-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΑΝΔΡ.ΕΠΙΔ.ΕΠΙΚ.&ΑΝΘ._pdf

ΑΠΟΦ.-55-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡ.ΑΠΑΙΤ.ΠΡΟΜ.ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΠΟΦ.-56-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΤ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ._pdf

ΑΠΟΦ.-57-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦ.-58-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 7ου ΦΑΣΤΙΒΑΛ ΒΡΕΦ.& ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦ.-59-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΑΠΟΦ.-60-ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ή ΜΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΝΗΠΙΟΥ

ΑΠΟΦ.-61-ΈΓΚΡ.ΥΠΟΒ.ΑΙΤΗΜ.ΕΥΡ.ΠΡΟΓΡ.ERASMUS PLUS(+)

ΑΠΟΦ.-62-ΈΓΚΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 30ο ΔΙΕΘΝ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ