Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2024 & η αποφάσεις που ελήφθησαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 31/5/2024 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 29/5/2024 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  • Απόφαση Νο 07: Δράσεις ευαισθητοποίησης των οδηγών μηχανοκίνητων δικύκλων ώστε να απαγορευτεί η διέλευσή τους από τους πεζόδρομους και τα πεζοδρόμια και διαβίβαση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Έγκριση ή μη εκ νέου χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας επί της οδού Γράμμου 4, ιδιοκτησίας της κ. Y. M. του G.
    Το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ