Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 & ώρα 19:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024»

Καλλιθέα 13/5/2024
Αρ. Πρωτ.22812

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ 23 Μαΐου 2024 και ώρα 19:30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λογοδοσία Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.5056/2023.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την Δευτέρα 20/5/2024 και ώρα 13:00 να καταθέσετε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εγγράφως τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε προς συζήτηση, τα οποία αφορούν το έργο της δημοτικής αρχής. (Κάθε Σύμβουλος και Πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να καταθέσει 1 θέμα).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον αριθμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δίνονται στη με αριθ. 98/Α.Π. 8182/26.01.2024 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., την οποία σας επισυνάπτουμε.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουκουβάλας Βασίλειος