Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), τη Δευτέρα 4/3/2024 & ώρα 14:00

Καλλιθέα 1/3/2024
Αρ. πρωτ. 10651

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 4/3/2024 και ώρα 14:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023

1. Έγκριση έκδοσης XEΠ και ορισμός υπόλογου για την εξόφληση ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ για έκδοση ενημέρωσης Αδείας

2. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης του υπαλλήλου Ατσάρου Αλέξιου για την συμμετοχή του στην έκθεση για την Κυκλική Οικονομία «FOLLOW GREEN-HELEXPO» στη Θεσσαλονίκη από 07/03/2024 έως 09/03/2024 και ορισμός υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ

Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα γιατί τα ΧΕΠ πρέπει άμεσα να εκδοθούν

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ