Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), την Τρίτη 27/02/2024 & ώρα 13:30

Καλλιθέα 23/02/2024
Αρ. πρωτ. 9323

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 27/02/2024 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και με το άρθρο 55 του Ν. 5083/2024.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη προμήθειας αναλογίων για το Δημοτικο Ωδείου

2. Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κλπ του Τμήματος Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας

3. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ψηφιακού βρεφοζυγού για το παιδιατρικό ιατρείο του Δημοτικού Κέντρου Υγείας.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία
5. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για την Τεχνική Υπηρεσία

6. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες διατροφής των φιλοξενούμενων βρεφών – νηπίων

7. Εξειδίκευση πίστωσης για υλικά της κεραμικής του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας και εκδηλώσεων

8. Εξειδίκευση πίστωσης για αγορά βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκης

9. Περί έγκρισης διενέργειας παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος

10. 1. Αποδοχή επιχορήγησης από Κ.Α.Π 2024 (Β΄ τακτική 2024) για λειτουργικές δαπάνες, 2. Αποδοχή επιχορήγησης από Κ.Α.Π 2024 του ΥΠΕΣ για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες του Δήμου για το έτος 2023-2024, 3. Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. Περιφερειών για δαπανες αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των Περιφερειών

11. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών

12. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

14. Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 373/12-02-2024 ΧΕΠ

15. Απόδοση λογαριασμού της Μπούτα Αικατερίνης για το με αρ. 374/12-02-2024 ΧΕΠ

16. Τοποθέτηση (19) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους

17. Εγκριση του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ » και ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ