Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας (σε ορθή επανάληψη) ΤΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας (κωδ. 102) μετά την υπ’ αριθ. 44/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ περί αποδοχής ένστασης υποψήφιας/ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024