Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 09/02/2024 & ώρα 13:00

Καλλιθέα 05/02/2024
Αρ. πρωτ. 5530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 09/02/2024 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών εξωτερικού ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των δαπανών του προγράμματος ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ε.Έ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (έργο 2018-1-0242), για το 2024 και μέχρι τη λήξη και την υποβολής στις 31/3/2024

2. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες των προσεχών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 13/02/2024 έως και 12/03/2024 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας

3. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την «Προμήθεια απορριμματοδεκτών Κάδων 2023»

4. Εξέταση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την «Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών»

5. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων του Δήμου μας, δικαιούχων του προγράμματος «Καταβολή οικονομικού βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές Πάσχα 2024»

6. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή ασφαλίστρων των οχημάτων και μηχανήματων έργων του Δήμου από 15-02-2024 έως 15-08-2024

7. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για τα τέλη κυκλοφορίας δικύκλων 50 κ.εκ του 2024

8. Έγκριση 1ου (τελικού) ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2021»

9. Έγκριση 2ου (τελικού) ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

10. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

11. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 531/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

12. Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2024

13. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Νοεμβρίου 2023

14. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Δεκεμβρίου 2023

15. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023

16. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

17. Διαγραφές και τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

18. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους

19. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

20. Σχέδιο κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης κοινόχρηστων θέσεων ΑΜΕΑ

21. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α1830/2023 τελεσίδικης απόφασης του Δ. Εφετείου Πειραιά

22. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις ανάγκες των προσεχών αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 25/02/2024 έως και 18/03/2024

23. Υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο του Α’ κύκλου κινητικότητας 2024

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ