Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τετάρτη 31-01-2024 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 26/01/2024
Αρ. πρωτ. 4149

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τετάρτη 31-01-2024 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

• Ενημέρωση επί του θεσμικού πλαισίου των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Καλλιθέας

ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ