Αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις Δήμου Καλλιθέας 2024

Καλλιθέα 17/01/2024
Αρ.Πρωτ. 2751

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: 176 76
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2070 362
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr

Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις ακόλουθες εμποροπανηγύρεις:

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2024 (μέχρι 29/02/2024).
 2. ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2024 (μέχρι 30/04/2024).
 3. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2024 (μέχρι 30/04/2024).
 4. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2024 (μέχρι 30/04/2024).

Α. Οι πωλητές με μόνιμη κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας, μπορούν να αιτηθούν την χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης & την συμμετοχή τους στις ανωτέρω εμποροπανηγύρεις με έντυπο αίτησης-υπεύθυνη δήλωση το οποίο χορηγείται από την ιστοσελίδα του Δήμου προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση που περιλαμβάνει:
  – Τα στοιχεία του αιτούντος.
  – Διεύθυνση κατοικίας.
  – Α.Φ.Μ.
  – ΑΜΚΑ.
  – Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας.
  – Αριθμό Κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος.
  – Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από το TAXIS & δηλωμένης ταμειακής μηχανής.
  – Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου.
  – Άδεια Κυκλοφορίας σε ισχύ & ΚΤΕΟ σε ισχύ.
  – Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.
  – Άδεια διαμονής σε ισχύ.
 2. Άδεια παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.
 3. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.
 4. Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

Β. Οι πωλητές χωρίς μόνιμη κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας μπορούν να αιτηθούν με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έντυπο της οποίας χορηγείται από την ιστοσελίδα του Δήμου, την συμμετοχή τους στις ανωτέρω εμποροπανηγύρεις του Δήμου μας εφόσον συνοδεύεται αυτή από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1α. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας.
1β. Άδεια παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές ή άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο ή άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

Γ. Επιπλέον οι Δημότες Δήμου Καλλιθέας πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης ενεργή εγγραφή στα Δημοτολόγια Δήμου Καλλιθέας.

Δ. Οι έχοντες Έδρα ή Υποκατάστημα στον Δήμο Καλλιθέας πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο από το TAXIS που να φαίνεται έδρα ή υποκατάστημα στον Δήμο μας ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομά τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλλιθέας.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

* ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ email: prosodon@kallithea.gr

 1. Οι μεμονωμένοι πωλητές θα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή μία (1) αίτηση αν επιθυμούν συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της Ευαγγελίστριας & διαφορετική αίτηση για τις υπόλοιπες εμποροπανηγύρεις στις ημερομηνίες που αναφέρονται ανωτέρω έχοντας σκανάρει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
 2. Τα σωματεία μικροπωλητών θα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο ανωτέρω email σε μορφή EXCEL κατάσταση των μελών τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ανά κατηγορία & ανά εμποροπανήγυρη μαζί με υπεύθυνη δήλωσή τους για την ορθότητα των στοιχείων. (Για κάθε εμποροπανήγυρη 4 φύλλα EXCEL ανά κατηγορία που αναφέρει ο Νόμος 4849/2021 άρθρο 37 δηλ. α)Κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β)Αδειούχοι Λαϊκών Αγορών, γ)Αδειούχοι Πλανόδιου ή Στάσιμου Εμπορίου & δ)Κάτοχοι Άδειας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη).

Επιπλέον τα σωματεία θα προσκομίσουν στην υπηρεσία εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (USB) με τα δικαιολογητικά των μελών τους που περιλαμβάνονται στα φύλλα EXCEL.

Συνημμένα:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ