Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), τη Δευτέρα 27/11/2023 στις 13:30

Καλλιθέα 23/11/2023
Αρ. πρωτ. 56518

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε τη Δευτέρα 27/11/2023 στις 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024

2. Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Περίθαλψη & Φιλοξενία Προγράμματος ‘‘Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων’’»

4. Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2023» με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής

5. Εξέταση του από 16/11/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ)

6. α) Αποδοχή εσόδων από τους Κ.Α.Π. 2023 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΙΑ΄ τακτική επιχορήγηση και
β) αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης για τη συλλογή αποβλήτων στο Δήμο Καλλιθέας από την ΕΕΑΑ Α.Ε.

7. Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου για αγορά ετήσιων καρτών μετακίνησης για το γραφείο των κλητήρων

8. Απόδοση λογαριασμού του Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 3108/17-11-2023 ΧΕΠ

9. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Π. Τ. κλπ (συνολικά 22 εναγόντων)

10. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1061/2023 απόφασης του Μον.Πρωτ. Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί αγωγής της Ή.– Κ. Χ.

11. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 308/7-8-2023 απόφασης O.E. σε συμμόρφωση προς τη με αριθμ. 1461/2023 Απόφαση του 4ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

12. Περί εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης συνολικού ποσού 3.000,00 € στο Αθλητικό σωματείο ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ