Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 24/11/2023 στις 09:30

Καλλιθέα 23/11/2023
Αρ. πρωτ. 56490

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 24/11/2023 στις 09:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα:

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων για τις εορταστικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα λόγω έκτακτου προγραμματισμού για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ