Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76), την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 & ώρα 17:30

Καλλιθέα, 15/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 6261

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του ν..π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας ( Μαντζαγριωτάκη 76), την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα από 17:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της πρόσκλησης.
  2. Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι:

  • Κατόπιν επείγοντος αιτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Καλλιθέας και των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.