Κοινοποίηση της με αρ. 607/2023 Πράξης του Πρωτοδικείου Αθηνών με τα αποτελέσματα της 8ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Καλλιθέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡ. 607/2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 35 παρ. 2 & 3 ΤΟΥ Ν.4804/2021 ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ (από 21/10/2023 έως 25/10/2023).

Συνημμένα: