Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 25-09-2023 & ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304)

Καλλιθέα 21/09/2023
Αρ. πρωτ. 44178

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τη με αρ. πρωτ. 34383/21-07-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
  2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 25-09-2023 και ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 25-07-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης

  • Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τον Πρόεδρο

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ