Με επιτυχία υλοποιείται το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες:
√ Υπηρεσίες Εξατομικευμένης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
√ Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης

στις οποίες έχουν ενταχθεί και επωφελούνται Άνεργοι και ταυτόχρονα κάτοικοι των Δήμων Αλίμου, Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.

Στην παρούσα φάση η υποβολή αιτήσεων δεν είναι ενεργή, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων και πλήρωσης των θέσεων του προγράμματος.

Έχουν επιλεγεί και ενταχθεί στο έργο 749 ωφελούμενοι και έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης 501 ωφελούμενοι, στο σύνολο των 750 που προβλέπεται από το έργο. Η πλειοψηφία των ωφελουμένων (88%) παρακολούθησε τις ενέργειες κατάρτισης με την μέθοδο της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης που συνδυάζει την σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

Όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα, από τα αντικείμενα κατάρτισης που προέβλεπε το έργο, η πλειοψηφία των καταρτιζομένων επέλεξε να παρακολουθήσει την ειδικότητα Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου) (52%). Ακολουθούν οι ειδικότητες Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας και social media marketing (18%) και Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce) (15%), ως οι πιο δημοφιλείς.