Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 12-06-2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 09/06/2023
Αρ. πρωτ. 27278

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. πρωτ. 25704/31-05-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας τη Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 08-06-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης

Περί βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλλιθέας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ