Δήμος Καλλιθέας – «Φιλοξενία Μαθητών σε Κατασκηνώσεις» για μαθητές Α΄ Δημοτικού έως & Γ΄ Γυμνασίου – Παράταση Εγγραφών έως την Μ. Τετάρτη 1/5 στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας – Ανδρομάχης 100

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ : την Μ. Τετάρτη 1η Μαΐου 2024
Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας – Ανδρομάχης 100

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ:
Α: 16 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου
Β: 01 Ιουλίου έως και 15 Ιουλίου
Γ: 17 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου
Δ: 02 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου
Ε: 17 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου

Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
(ένας αριθμός/οικογένεια)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής, των γονέων, σε ισχύ
  2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  4. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο)
  5. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ
  6. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
  7. Ολόκληρη την αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΕΕΑ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία (δικαιολογητικό Νο 8)
  8. Φορολογικά στοιχεία (2022-2023 Εκκαθαριστικό εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει)
  9. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο

→ Σε οικογένειες που θα συμμετέχουν περισσότερα παιδιά του ενός απαιτείται ξεχωριστή αίτηση και δικαιολογητικά για κάθε παιδί και μια φορά τα δικαιολογητικά που αφορούν την οικογένεια

Πληροφορίες: Τηλ 2109532712 (Ανδρομάχης 100)

Συνημμένα: