Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), την Παρασκευή 31-03-2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα 27/3/2023
Αρ. πρωτ. 14814

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Παρασκευή 31-03-2023 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατορίου) επί της οδού Ευαγγελιστρίας 65, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΣ ΠΟΠΗΣ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ E.E».

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ