Στις 21 Μαρτίου ξεκινάει η Έναρξη υποβολής αιτήσεων Δ΄ κύκλου επιλογής ωφελουμένων για το Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Κατάρτισης & Πιστοποίησης Ανέργων με επίδομα έως 1850,00 €

Στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Βελτίωση της Απασχολησιμότητας» με κωδικό ΟΠΣ 5055289, ανακοινώνεται η ανάρτηση της Πρόσκλησης ωφελουμένων Δ΄ κύκλου για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα και η έναρξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην Πράξη.

Δεδομένου ότι στον Α΄, Β΄ και Γ΄ κύκλο της «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»: α) επιλέχθηκαν 750 υποψήφιοι ως επιτυχόντες και 113 επιλαχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων και β) από το πρόγραμμα αποχώρησαν 200 (Έως τις 14/03/2023) ωφελούμενοι από τους επιτυχόντες των προηγούμενων κύκλων, ενεργοποιείται ο Δ΄ κύκλος της πρόσκλησης ωφελούμενων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, ήτοι 750 ωφελούμενοι.

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες από προηγούμενους κύκλους να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.

Πρόσκληση ωφελουμένων Δ΄ κύκλου
Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
21-03-2023 και ώρα 00:00:01
Λήξη υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών:
25-04-2023 και ώρα 23:59:00

Τα αντικείμενα κατάρτισης από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης (γραφείου)
  • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
  • Πωλητής λιανικής
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας–social media marketing
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (E-Commerce)
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων & εφαρμογών
  • Υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτησης και Εξειδίκευση στην Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας (Guest Experience Expert in Tourism)
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
  • Στέλεχος εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης

Για διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τεχνικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στο sydna@apopsi.gr με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους ή/και τον ΚΑΥΑΣ της αίτησης τους.
Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο 210 4629300
Εσωτ. 290 Γιαννακοπούλου Μελπομένη και
Εσωτ. 265 κα. Γενιτζέ Χαρούλα
(ώρες 09:00 -17:00).