Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 από 09:00 έως 13:00

Καλλιθέα 1/3/2023
Αρ. Πρωτ. 10460

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr) την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 από 09:00 έως 13:00 βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι η 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κωδικούς εσόδων-εξόδων για προγραμματισμένες στο τελευταίο 10ημερο του μηνός Μαρτίου 2023 -όπως ενημέρωσε το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού- δράσεις στις Βρυξέλλες. Για να προλάβει η Ο.Υ. τις διαδικασίες, περιορισμένες χρονικά, χρειάζεται να συζητηθεί από το Δ.Σ., να ακολουθήσει ο κατά νόμον έλεγχος νομιμότητας της Αποκεντρωμένης καθώς και τα επόμενα βήματα ανάληψης υποχρέωσης προ της πραγματοποίησης του ταξιδίου και των δράσεων.