Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 από 09:00 έως 13:00

Καλλιθέα 26/1/2023
Αρ. Πρωτ. 4324

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dhm.sym@kallithea.gr) την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 από 09:00 έως 13:00 βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Υποβολή στο ΥΠ.ΕΣ. αιτήματος πλήρωσης 6 κενών οργανικών θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας μέσω του ειδικού κύκλου προγραμματισμού προσλήψεων με την ονομασία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2023».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΥΠ.ΕΣ. για έγκριση των προσλήψεων των δημοτικών αστυνομικών είναι έως 31/1/2023.