Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 & ώρα 18:00

Καλλιθέα, 17/01/2023
Αριθ. πρωτ. : – 233-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικού-Οικονομικού
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18:00, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση συνοδείας του νηπίου Ι.Γ. από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του παιδικού σταθμού.

2. Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων και Αναπληρωτριών στις δομές των βρεφικών και των βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Παιδικής αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨ Δήμου Καλλιθέας.

3. Λήψη απόφασης προκειμένου:
Α . Να τεθούν υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου, αθλητικές εκδηλώσεις του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας-Μοσχάτου Ταύρο και
Β. Να τεθεί υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου και να εγκριθεί η συν διοργάνωση της εκδήλωσης «Καλλιθέα (Kallithea run)» .

4. Έγκριση αιτήματος για τον προγραμματισμό εγκεκριμένων προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, κατόπιν προγενέστερης συστάσεως του Α.Σ.Ε.Π..

5. Ορισμός Επιτροπών για την διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν την αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων και την σύσταση επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ