Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 & ώρα 10.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 13/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. πρωτ. – 8466 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Κορδούτης Ι.
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10.30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση δαπάνης & καταβολής αποζημίωσης λόγω χρήσης ακινήτων, στα οποία στεγάζονται βρεφονηπιακοί σταθμοί και αθλητικά κέντρα.

2. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας και εξειδίκευση της πίστωσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ