Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 4/10/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. : -6864 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την παρ. 7 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 – (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/23-7-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76) και με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέμα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2012 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης).

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Έκθεσης Διαχείρησης).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ