Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 17:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 27/9/2022
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ. : -6651 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ
OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο : Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος : Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο : 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,
Λαμβάνοντας υπόψη:

Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. 4η Μερική Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022.

2. Κύρωση εκ νέου των υπ’ αριθ. 632/2019 και 323/2021 Αποφάσεων Δημάρχου Καλλιθέας.

3. Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή εγγράφων σχετικά με την παραχώρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ως έδρες αγώνων στα αθλητικά και ναυταθλητικά σωματεία της πόλης ή σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενηομάδα έως τη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

4. 2η επιλογή βρεφών και νηπίων για την εισαγωγήτους, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς για την σχολική χρονιά 2022-2023.

5. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την αδειοδότηση του νέου βρεφικού σταθμού Αραπάκη 26.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ