Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 09/03/2022 από 10:30 έως 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 08/03/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. πρωτ. 11149
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διεύθυνση i.konstantara@kallithea.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 την Τετάρτη 09/03/2022 από 10:30 έως 11:00 για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021

1. Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού ετών 2023-2026 του Δήμου Καλλιθέας

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι τα σχέδια για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων έχουν καταληκτική ημερομηνία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ