Πρόσκληση σε συνεδρίαση διά περιφοράς του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.

daek_logo

Αρ.Πρωτ. 21
27-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς, λόγω της διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον της πανδημίας του covid-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά τον δημοτικό χώρο 12 τ.μ. έμπροσθεν της Πλατείας Δαβάκη και επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, που μισθώνεται ως καντίνα.

2. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α΄101), που ακούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ακούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Με εκτίμηση
Καλογερόπουλος Αναστάσιος