Ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για την κατάργηση χρηματοδότησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

Η απόφαση της Γ.Γ.Α. να μην χρηματοδοτήσει την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους» για την περίοδο 2021-2022, τα οποία υλοποιούνται από κοινού με τους Δήμους της χώρας εδώ και δεκαετίες, είναι ακατανόητη και στρέφεται κατά του κοινωνικού δικαιώματος των πολιτών στην Άθληση.

Τα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους», πέρα από την επαγγελματική διέξοδο που δίνουν στους χιλιάδες Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής, αποτελούν και μια σημαντική διέξοδο για κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες.

Η συγκεκριμένη απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού είναι σαφές πως δεν επιδιώκει τον ανασχεδιασμό και την αναμόρφωσή τους – στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της αναβάθμισής τους – αλλά αποτελεί προάγγελο για την καθολική κατάργησή τους.

Η «Άθληση για Όλους» είναι δικαίωμα του Πολίτη και υποχρέωση της Πολιτείας να το παρέχει και όχι να το καταργεί.

ΖΗΤΟΥΜΕ

– Την ανάκληση της απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισμού

– Να συνεχιστεί η οικονομική συμμετοχή της Γ.Γ.Α., όπως γίνεται τα τελευταία 37 χρόνια, στα προγράμματα και την τρέχουσα περίοδο, ώστε να εξασφαλιστεί η υλοποίηση τους

– Να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο στις διαδικασίες της Οργανωτικής και Διοικητικής αναβάθμισης των Προγραμμάτων με την ταυτόχρονη πλήρη χρηματοδότησή τους και την ισχυρή εκπροσώπηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού στην επιτροπή που έχει συσταθεί.