Διαβούλευση για τον Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2015

agapv-thn-poli-moy

Ηλεκτρονική Διαβούλευση πάνω στο Νέο Κανονισμό Καθαριότητας & Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας που θα βρείτε εδώ