Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 10.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 7/9/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. – 6219-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Κορδούτης Ι.
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού, του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία «φύλαξη εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄».

2. Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη του τέως Προέδρου του ν.π., ενώπιον του Γ΄ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών

3. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ