Επιχορήγηση ζημιών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από τις 23 Αυγούστου 2022

Ενημερώνουμε τους πολίτες των οποίων οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, τα εμπορικά καταστήματα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 23 Αυγούστου 2022, να υποβάλλουν αίτηση προς την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης ζημιών και να ακολουθήσει η επιχορήγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Δ/νσης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών στα τηλ.2132100186 και 2132100192, ενώ η αποστολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email: anaptyksint1@patt.gov.gr