Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 11/07/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 26η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 08/07/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 295: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 296: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 252/10-06-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το άρθρο (5) αυτής

Απόφαση Νο 297: Εξειδίκευση πίστωσης για μίσθωση χημικών WC για τις ανάγκες υπαίθριων κινηματογράφων και εκδηλώσεων σε διάφορους υπαίθριους χώρους

Απόφαση Νο 298: Εξειδίκευση πίστωσης για ηχητική και φωτιστική κάλυψη

Απόφαση Νο 299: Έγκριση Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 του Δήμου Καλλιθέας

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 300: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 301: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 302: Εξειδίκευση πιστώσεων για συναυλίες και θέατρο

Απόφαση Νο 303: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022»

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων: Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» – Καλοκαίρι 2023 Β) «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022 και 2023»
Απόφαση Νο 304: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της υπηρεσίας για τη συναυλία στις 19/7/2022 στην πλατεία Τζιτζιφιών

Απόφαση Νο 305: Ακύρωση της με αριθμ. 167/2022 απόφασης της Ο.Ε.

Απόφαση Νο 306: Διάλυση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ»

Απόφαση Νο 307: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κομηνάτου Μαργαρίτας για το με αρ.1572/24-6-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 308: Συμπληρωματικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ