Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 30/06/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ             Καλλιθέα 23-06-2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ             Αρ. Πρωτ.: 249/2022
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109590626
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 30/06/2022 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ Β’ 3004/14.06.2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορoνοϊού SARS-COV-2 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΚΥΑ:38839/838/22-08-2017, με τίτλο: «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», με ΑΔΑ:ΩΣΠΙ4691Ω2-ΕΟ2, για δύο (2) θέσεις εργασίας.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υλικών καθαριότητας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου οικονομικής χρήσης 2021 – Ορισμός Ορκωτών Λογιστών, της Δημοτικής Επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Μ.Ε. 1/2022 για την πρόσληψη ΠΕ Ψυχολόγου & έγκριση σύναψης σύμβασης.

5ο Αίτηση για πρακτική άσκηση του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της Ανώτατης σχολής παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης «ΑΣΠΑΙΤΕ» στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος