Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ” την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 14/7/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. πρωτ. – 4674 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ιωάν. Κορδούτης
Τηλέφωνο 210 9598.555 (εσωτ.-3-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30 στα γραφεία μας στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας (κτίριο Α230) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με Κ.Α. 15.8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές».

2. Επικύρωση των πρακτικών Νο1 και Νο 2 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ