Πρόγραμμα: «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους – Καλοκαίρι 2024»

ΠΕΡΙΟΔΟΙ

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ – 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας (σε φωτοτυπία)

  1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής σε ισχύ
  2. Αποδεικτικό Κατοικίας
  3. Απόφαση ΚΕΠΑ (μόνο για άτομα με αναπηρία)
  4. Ολόκληρη την αίτηση του ΕΕΕ (ΚΕΑ Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) σε ισχύ. Οι δικαιούχοι του ΕΕΕ δεν προσκομίζουν φορολογικά στοιχεία παρά μόνο Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας 2022 ή 2023
  6. Παιδιά κάτω των 18 ετών συνοδεύονται απαραίτητα από ενήλικες και στην περίπτωση που δεν συνοδεύονται από τους γονείς απαιτείται αίτηση του γονέα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και εξουσιοδότηση των γονέων επικυρωμένη
  7. Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100) ΩΡΕΣ 09.00 – 13.30
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

17 & 18 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

• Δικαιούχοι EEE (ΚΕΑ ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
• Ωφελούμενοι κοινωνικών δομών του Δήμου
• ΑΜΕΑ
• Πολύτεκνες οικογένειες (πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης)
• Μονογονεϊκές οικογένειες (επιμέλεια)

19 & 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ)
Με ετήσιο συνολικό εισόδημα ανά Νοικοκυριό ως εξής :

  • 1-2 ατόμων έως 18.000 €
  • 3-4 ατόμων έως 30.000 €
  • 5 ατόμων και πάνω έως 35.000 €

 Αποκλείονται όσοι έχουν τόκους καταθέσεων πάνω από 100 €
 Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν συμπληρωθούν με αυτά τα κριτήρια θα συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι με μεγαλύτερο εισόδημα

Συνημμένα: